Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

            ARABANAGELSİN BİLİŞİM GIDA PAZARLAMA LOJİSTİK İÇ VE DIŞ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.’ne (“ArabanaGelsin” olarak anılacaktır.) aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. ArabanaGelsin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine (“KVK Mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve arabanagelsin isimli alan adı ve bu alan adına ait alt alan adları ve mobil uygulamalar dahil hizmet sunulan tüm web sitelerini ve uygulamalarını ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sair interaktif kanallar aracılığıyla erişilebilen dijital sistemler üzerinde geliştirilen üye işyeri, ürün/ hizmet listesi arama ve/ veya görüntüleme, sipariş verme, iş verme gibi hizmetler sunan uygulamaların tamamını(“UYGULAMA” olarak anılacaktır.) kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. ArabanaGelsin işbu Kişisel Verilerin Korunması hakkında açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 • ArabanaGelsin’in kişisel verileri toplarken yasal dayanakları nelerdir?

            Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

 • ArabanaGelsin kişisel verilerin toplanması için hangi yöntemleri kullanır?

            UYGULAMA’da işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca ArabanaGelsin tarafından işlenmektedir.

            ArabanaGelsin’e ait olan www.arabanagelsin.com web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. Ayrıca mobil uygulamalarda ilgili uygulamanın SDK’sı (Software Development Kit) kullanılmaktadır.

            ArabanaGelsin, kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

            UYGULAMA çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/ veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. ArabanaGelsin size özel tanıtımlar yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/ veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; UYGULAMA üzerinde gezinme bilgilerinizi, kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir. UYGULAMA çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

            UYGULAMA oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin, mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

 • İnternet Sitesi Çerezleri Nasıl Kullanılır?

            UYGULAMA çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve UYGULAMA kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanılabilir. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve UYGULAMA oturumunuzun sürekli açık kalabilmesini sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve UYGULAMA’ya daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri de içerir.

            UYGULAMA’ya nereden bağlandığınız, hangi içerikleri görüntülediğiniz, kullanım süreleri, kullanım esnasındaki konum bilgileriniz ve UYGULAMA’nın verimli kullanılması için gereken tüm bilgiler dahil olmak üzere; UYGULAMA’yı nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanılabilir.

            UYGULAMA’daki çerezler ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için reklam/ tanıtım amacıyla kullanılabilir. Bu şekilde, UYGULAMA’yı kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmayabilir.

 • İnternet Sitesi üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl kullanır?

            UYGULAMA çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitesini, mobil uygulamasını ve/veya web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanılabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için UYGULAMA ve UYGULAMA’nın reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanmaktadır. Bu reklamları sunarken, UYGULAMA’nın sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. İnternet tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, UYGULAMA’yı kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat UYGULAMA’nın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

 • ArabanaGelsin kişisel verileri hangi amaçlarla kullanır?

            ArabanaGelsin, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. ArabanaGelsin ile paylaştığınız kişisel verileriniz, UYGULAMA üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanabilmeniz için, UYGULAMA’ya üyelik kaydınızın gerçekleştirilmesi, üyelik kaydına ilişkin güncellemelerin yapılması, ArabanaGelsin’in sunduğu UYGULAMA üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi yeni hizmetlerin tanıtılması ve bu doğrultuda tarafınıza gerekli bilgilendirmelerin yapılması dahil ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, ArabanaGelsin ve ArabanaGelsin ile iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması ve bu kapsamda tarafınıza gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve bu faaliyetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işlenebilir. Söz konusu kişisel bilgiler sizinle iletişime geçmek veya UYGULAMA üzerindeki deneyiminizi iyileştirmek (iletişim yönetimi sürecinin yönetilmesi, memnuniyet araştırmalarının yapılması vb.) amacıyla kullanılabileceği gibi, şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, kimliğiniz ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Söz konusu bilgiler ArabanaGelsin tarafından doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz amaçlarıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla sizlerle ile iletişime geçilebilecektir. 

 • UYGULAMA üzerinden işlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • faydalanılan servislerde etkili hizmet verebilmek,
 • mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • elektronik (internet/ mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
 • kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • “müşterilerimizin bize bildirdiği ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
 • UYGULAMA’dan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 • hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.
 • ArabanaGelsin hangi verilerinizi işler?

            ArabanaGelsin’in işlediği kişisel verileriniz aşağıda belirtilen şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kategorize edilmiştir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Aydınlatma Metni kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • Kimlik ve İletişim Bilgisi: Ad, Soyad, Cinsiyet, TC Kimlik Numarası, Telefon Numaraları, Adres Bilgileri, E-posta Adresleri, Araç Bilgileri ve Araç Plakaları
 • Kullanıcı Bilgisi, Kullanıcı İşlem Bilgisi ve Finansal Bilgi: üyelik bilgileri, üyelik ID numarası, ArabanaGelsin hizmetlerinden yararlandığınız tarih ve saate ilişkin veriler, ArabanaGelsin veya Canlı Yardım ile iletişime geçme nedenleriniz, Site üzerinde arama yaparken kullandığınız terimler ve filtreleme tercihleriniz, puan ve yorumlarınız, yemek ve alışveriş tercihleriniz, ziyaret ettiğiniz  kategoriler, kullanım sırasında oluşan hatalar, fatura ve ödeme bilgisi, bakiye bilgisi (kullanıcıya gönderilen faturalar ve kullanıcılardan alınan ödemelere ait dekont örnekleri, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.), sipariş işlem bilgileri ve notları, üye işyerinin kullanıcı hakkında verdiği bilgiler
 • Konum Bilgisi: ArabanaGelsin’in hizmetlerini kullanmanız esnasında elde etmiş olduğumuz, konumunuza ilişkin belirli veya yaklaşık konum bilgileri
 • İşlem Güvenliği Bilgisi: Giriş bilgileri, parola bilgileri
 • Pazarlama Bilgisi: Alışkanlıklarınız ile beğenilerinizi gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez (cookie) kayıtları vb. bilgiler
 • Talep/ Şikayet Yönetimi Bilgisi: UYGULAMA üzerinden yaptığınız talep ve şikayetler ile UYGULAMA’da paylaştığınız yorumlarınız
 • Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
 • Arabanagelsin kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

            Arabanagelsin ile paylaşılan kişisel veriler, Arabanagelsin gözetimi ve kontrolü altındadır. Arabanagelsin, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. UYGULAMA üzerinden başka web sitelerine ve/ veya mobil uygulamalara link verilmesi halinde, ArabanaGelsin bu web siteleri ve/ veya mobil uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır ve bu metinleri incelemenizi önermektedir.

 • ArabanaGelsin kişisel verilerinizi paylaşır mı?

            Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. ArabanaGelsin, kişisel verilerinizi ve bu kişisel verileriniz kullanılarak elde edilen yeni verileri, işbu Aydınlatma Metni altında belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için üyesi olan işyerlerine, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Bu çerçevede ArabanaGelsin ayrıca kişisel verilerinizi bağlı bulunduğumuz firmalara, hissedarlarına, iştiraklerine, hukuken yetkili kamu kurumları ile özel hukuk kişilerine aktarabilecektir. İş ortaklarımıza ve hizmetlerinden faydalandığı tedarikçiler ile üçüncü kişilere anonim veya sınırlı veri aktarımı yapılabilmekle bu durumlarda ayrıca onay alınabilmektedir.

            ArabanaGelsin, kullanıcı deneyiminizin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), güvenliğinizin temin edilmesi, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, işlemsel değerlendirme araştırılması, UYGULAMA hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için e-posta, telefonla iletişim, özel mesajlaşma servisleri ve SMS gönderimi yapanlar dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları(barındırma servisleri), hukuk büroları gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. 

            ArabanaGelsin olarak, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğinizi kabul edersiniz. 

            ArabanaGelsin olarak, işbu Aydınlatma Metni ’ne konu bilgilerinizin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğinizi taahhüt edersiniz. Güncel bilgileri sağlamamış olmanız halinde ArabanaGelsin’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

            ArabanaGelsin olarak, herhangi bir kişisel verinizin ArabanaGelsin tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunmanız halinde Web Sitesi’nin ve/ veya Mobil uygulamanın işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul eder ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun size ait olacağını beyan edersiniz. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden ArabanaGelsin sorumlu değildir. Kişisel verileriniz ArabanaGelsin’in hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilere ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

 • KVKK’dan doğan haklarınız nelerdir?

            KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

 1. işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. işlenmişse bilgi talep etme,
 3. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. yurt içinde/ yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. eksik/ yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/ yok edilmesini isteme,
 7. aktarıldığı 3.kişilere yukarıda sayılan 5 ve 6.maddeler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.
 • KVK mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olursunuz?

            KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar ArabanaGelsin’in yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

 • Verilerin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olursunuz?

            KVKK’nın 4. maddesi uyarınca ArabanaGelsin’in kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda ArabanaGelsin’in yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin ArabanaGelsin’le doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

 • ArabanaGelsin’e kişisel verilerinizle ilgili nasıl soru sorabilirsiniz?

            ArabanaGelsin olarak KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, ArabanaGelsin KVKK Başvuru Formu ile bize bildirebilirsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, ArabanaGelsin’e iletmeniz durumunda ArabanaGelsin talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde, ArabanaGelsin tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için [email protected] e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.